Algemene voorwaarden

De Websmid werkt niet met moeilijke contracten en voorwaarden. U geeft opdracht tot het ontwikkelen van een professionele website of webshop, het registreren en/of hosten van een domeinnaam, en wij voeren het uit. Zo’n opdracht dient u per e-mail te bevestigen.

Nadat wij uw opdracht hebben uitgevoerd, sturen wij u de totaalfactuur. Deze dient binnen twee weken te worden betaald. U betaalt dus achteraf maar binnen 4 weken na aanvang van de werkzaamheden.

Abonnementen worden per kalenderjaar gefactureerd. Dus een nieuwsbrievenservice, hosting- of onderhoudsabonnement dat halverwege het jaar wordt afgesloten, wordt uitsluitend voor het resterende gedeelte van het jaar gefactureerd. Begin januari van het volgende jaar ontvangt u de factuur voor het gehele jaar.

Abonnementen zoals onderhoud, nieuwsbrievenservice, hosting en domeinnaam registratie hebben een looptijd van minimaal een jaar na het jaar dat ze zijn afgesloten. Dit betekent dat een onderhoudsabonnement medio 2014 afgesloten, zal doorlopen t/m eind 2015. Aan elke website opdracht is automatisch een onderhoudsabonnement en hosting verbonden tenzij anders afgesproken omdat wij de continuïteit van een website willen kunnen verzekeren.

Het opzeggen van een abonnement dient per mail (of schriftelijk) minimaal een maand voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar plaats te vinden.

Onze Privacy Verklaring vindt u hier >>

Onze uitgebreide algemene voorwaarden vindt u hier >>